ROBBO Turnaus!

Hei kaikille ja toivottavasti kevät on alkanut mukavasti! Olemme järjestäneet hauskan ohjelmointi- ja robotiikka kilpailun Koodausta kouluihin! –hankkeen kouluille! Viime syksynä järjestimme pienimuotoisen robotiikkaturnauksen viiden koulun välillä. Koimme turnauksen olevan hauska tapa antaa oppilaille ja opettajille mahdollisuus näyttää mitä ovat oppineet lyhyessä ajassa.

Tällä kertaa ajattelimme, että kilpailu olisi osana Innokas-verkoston robotiikkaturnausta, jonka teema on Suomi 100 – Kiva kone, loistava laite. Olemme muotoilleet tehtävänannon Innokas-verkoston robotiikkaturnauksen sääntöjen mukaisesti.

Tehtävänanto: Tutustukaa tämän päivän robotiikkaan tai robotiikan historiaan. ROBBO kilpailun työ voi olla historiallinen, nykypäivästä tuttu tai tulevaisuuden keksintö! Työssä voi olla yhdistettynä useita Lab ja/tai Robot kit-  laitteita. Valitkaa esine tai laite, jonka toiminta perustuu robotiikkaan. Tutkikaa esinettä tarkemmin.

  1. Selvittäkää, miten esine on kehittynyt ajan kuluessa. Liittäkää työhönne kuva valitusta laitteesta ja kirjoittakaa siitä lyhyt kuvaus.
  2. Rakentakaa ja mallintakaa valitsemanne esine tai laite ROBBO™ robottien avulla.

Lisätietoja: Joukkue tulisi muodostua viidestä oppilaasta. Materiaaleina voi vapaasti hyödyntää koulun omia Lab- ja/tai Robot kit-rakennussarjoja. Materiaalin käyttöä ei ole rajoitettu, joten saa vapaasti käyttää kangasta, pahvia, paperia, värejä jne.!

Tehtävä tulisi palauttaa keskiviikkona 10.5. klo 21.00 mennessä.

Tehtävän palautusohjeet:

  1. Osallistujat dokumentoivat työskentelyprosessia esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa. Päiväkirjan toteutustapa on vapaavalintainen, mutta sen tulee sisältää päivämäärät, mitä tehtiin, työnjako ja kuva työn vaiheesta.
  2. Osallistujien tulisi myös tallentaa RobboScratchissa tehdyt ohjelmat ja lähettää minulle. (RobboScratch: Tiedosto, Tallenna nimellä)
  3. Työstään tulisi tehdä esittelyvideo, josta ilmenee laitteen kehityshistoria.

Arviointi: Kiinnitämme huomiota työn kokonaisuuteen: robotiikkaan, työn taiteellisuuteen ja esittelyyn.

  • Työn suunnittelu ja rakenne (mekaniikka ja sensoreiden käyttö) – 10p
  • Ohjelmointi (ohjelman monimutkaisuus ja omaperäisyys, ohjelman selittäminen) – 10p
  • Työskentelyprosessin esittäminen – 10p
  • Taiteellinen suunnittelu ja rekvisiitta (materiaalien käyttö, luovuus ja kekseliäisyys) – 10p
  • Työn esittely (esittelyvideo) – 10p

Valitsemme voittajan torstaina 11.5. mennessä ja voittajajoukkueelle on luvassa yllätyspalkinto! 🙂

Kommentoikaa jos on kysyttävää tai jokin jäi epäselväksi! Lykkyä tykö! 🙂

Kevätterveisin,

Amanda/ROBBO

 

Leave a Reply