Kevätkuulumisia Hinthaarasta

Tänä keväänä Hinthaaran koulussa on koodattu roboteilla oppituntien aikana, kutsuttu naapurikoulun oppilaat koodausvierailulle, osallistuttu Robbo-kilpailuun ja sitä kautta päädytty Ouluun esittelemään robottilinja-autoa.

Robbo Team järjesti hyvän koulutuksen koululle ja siihen osallistui paljon opettajia, mutta rohkeus lähteä kokeilemaan robottien kanssa omassa luokassa puuttui. Opettajat eivät ottaneet robotteja omaan käyttöönsä, niinpä pidin 4.-6. luokissa robottitunteja, joissa harjoiteltiin ohjelmointia. Liikkeelle lähdettiin Robbo Scratchin animaatio-ohjelmoinnilla. Siinä teimme pohjille jonkinasteisen jahtauspelin, jossa saa pisteitä ja koko muuttuu, kun saa pakoon liikkuvan olennon kiinni. Vaihtelimme taustoja ja äänitimme omia juttuja mukaan peliin. Sen jälkeen otettiin robotit mukaan. Niiden ohjelmointi sujui hyvin, kun ohjelmointimekaniikka oli saatu tutuksi. Etevimmät oppilaat olivat hyvin tukena hitaammin eteneville. Robottien ohjelmoinnissa edettiin liikkumisen kautta muutaman sensorin käyttöön. Robotit toivat ohjelmointiin selkeästi lisää mielenkiintoa.

Kevään aikana oli tavoitteena järjestää yhteistä robottikerhotoimintaa samassa talossa toimivan ruotsinkielisen Hindhår Skolan kanssa, mutta se kaatui byrokratiaan. Niinpä kutsuimme Hindhår Skolan 3.-4. luokat vierailulle meidän luokkaan. Opetimme heille robboiluja. Minun oppilaat toimivat asiantuntijoina ja auttoivat ohjelmoinnissa. Kaksikieliset lapset toimivat tulkkeina tarpeen vaatiessa. Yhteistyö onnistui hienosti ja kokemukset olivat opettavaisia ja mukavia puolin ja toisin. Yritämme käynnistää kaksikielisen kerhotoiminnan ensi syksynä. Sille olisi selkeästi tilausta.

Huhti-toukokuun vaihteessa 4. luokkalaiset osallistuivat mukaan Robbo-ohjelmointikilpailuun. Neljällä ryhmällä oli oma koneensa, jota he pyrkivät mallintamaan ohjelmoinnin avulla. Sen lisäksi he askartelivat ja tutkivat koneen historiaa. Koneita olivat hissi, linja-auto, pesukone ja puhelin. Aikataulu oli tiukka, mutta työt saatiin toteutettua sen puitteissa. Ryhmätyöskentely oli opettavaista. Oppilaat jakoivat neljän oppilaan ryhmissä vastuuta oman osaamisen mukaan ja tukivat toisiaan tarpeen vaatiessa. Toki ryhmillä oli erimielisyyksiä, mutta kiukunkin keskellä heillä oli ymmärrys siitä, että yhteinen linja on löydyttävä, muuten työ ei tule valmiiksi.

Hienon robottikevään kruunasi linja-autoryhmän menestys Robbo-ohjelmointikilpailussa. Sen palkintona oli osallistumisoikeus suurempaan robotiikkaturnaukseen Oulussa. Neljän oppilaan kanssa pääsimme osallisiksi hienoon messumaiseen kilpailutapahtumaan. Oppilaat esittelivät omaa työtään vuoroparein ja saivat tutustua Oulun yliopiston tiloissa toisten kilpailutöihin, seurata muita kilpailuja ja kokeilla erilaisia ohjelmoinnin ja robotiikan välineitä. Kolmipäiväinen reissu oli opettavainen ja silmiä avaava teknologian maailmaan.

Robbot ovat olleet suureksi avuksi ja iloksi Hinthaaran koululla ohjelmoinnin opiskelussa ja oppilaiden osallistamisessa!

Leave a Reply