Code your imagination – Ohjelmointi on nykysivistystä

Jos opiskelen biologiaa, tuleeko minusta biologi? Jos opiskelen englantia, tuleeko minusta tulkki tai vaikkapa opettaja? Ja entäpä jos opiskelen ohjelmointia, tuleeko minusta koodari?

Ei tule – ainakaan automaattisesti.

Mutta tutustumalla minkä tahansa taidon perusteisiin, voi ymmärtää, mitä kyseinen taito sisältää, mitä se vaatii ja mihin kaikkeen taitoa voi hyödyntää. Laaja-alainen osaaminen auttaa ymmärtämään ympäröivän maailman tapahtumia. Ja toisaalta alkeiden opiskelu voi sytyttää opiskelun kipinän, joka kantaa paljon pidemmälle kuin uskalsit ensin kuvitellakaan.

Kaikki edellä esitetyistä opinnoista kuuluvat Suomalaiseen perusopetukseen. Monella meistä peruskoulu on kuitenkin jo hyvän matkaa takanapäin. Maailma muuttuu ja oppiaineet kehittyvät: lukujärjestys ei sisälläkään aivan samoja aineita tänään kuin “silloin ennen”. Oppimisen tulisikin olla jatkuvaa.

Peruskoulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta ohjelmoinnista ja koodauksesta on ylipäätään melko vähän tarjolla. Yksityiset toimijat ovat pääosin profiloineet toimintansa lasten kerho-toimintaan. Aikuiset, vanhukset, perheet, erityisryhmät – paljon kiinnostuneita jää vielä tarjonnan ulkopuolelle. Ja toisaalta tarjonta on hyvin keskittynyttä tietyille paikkakunnille. Onneksi myös uusia, asiasta innostuneita tahoja löytyy.

Olemmekin todella onnellisia, että pääsimme tapaamaan Kansalaisopistojen Liiton kutsumana suurta joukkoa kansalaisopistojen rehtoreita Rehtoripäivillä Helsingin Pasilassa.

Yksikään toinen toimija ei pysty tarjoamaan niin laajalle joukolle suunnattuja, matalan kynnyksen opintoja kuin mitä kansalaisopistot läpi maan pystyvät! Suomessa on lähes 200 kansalaisopistoa, joiden verkko kattaa jokaisen kunnan. (kansalaisopistot.fi)

KoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen avasi Pasilan tilaisuuden tiivistämällä uusimpia raportteja ja julkaisuja kansalaisopistokentän toimintaan liittyen. Monia toiveista ja tavoitteista on jo työnalla – vain viestintää toiminnasta tulisi lisätä. Mutta jotkut tulevaisuuden taitoihin liittyvät osa-alueet, kuten robotiikka ja tekoäly, tarvitsevat vielä lisää panostusta.

Syksyn 2018 kurssitarjontaa rakennetaan monissa kansalaisopistoissa parhaillaan. Me ROBBO:lla toivomme todella, että ohjelmointi ja robotiikka saadaan mukaan mahdollisimman monelle paikkakunnalle. Mahdollisuuksia on monia: vanhempi – lapsi -harrasteryhmät; vanhuksille vaikka tehtäviä muistin ylläpitämiseksi; maahanmuuttajille mielekästä tekemistä kielen oppimisen parissa. Ja entä nuoret aikuiset? He tulevat työmarkkinoilla kilpailemaan samoista tehtävistä, kuin nyt peruskoulussa ohjelmointia jo opiskelevat. Tämä joukko nuoria on keskeinen tasapuolisuuden näkökulmasta, mutta mielenkiintoinen myös jos ja kun opistoihin halutaan houkutella uusia käyttäjäryhmiä.

ROBBOScratch on hyvin helppo tapa tutustua ohjelmointiin ja robotiikkaan niin opettajan kuin opiskelijankin näkökulmasta: oikea matalan kynnyksen tapa. Graafinen ohjelmointiympäristö havainnollistaa helposti, miten ongelman ratkaisu on pilkottava pieniin osiin, joiden järjestys vaikuttaa lopputulokseen. Robotti sitten toimii annetun komentosarjan mukaan. Jos järjestys on väärä tai siitä puuttuu joku osa, robotti todennäköisesti tekee jotain muuta kuin oli suunniteltu. Tämä on yksinkertaistettuna sitä ohjelmoinnillista ajattelua, josta tulevaisuuden taidoissa puhutaan.

Askel ajattelun oppimisesta varsinaisen kirjoitetun ohjelmointikielen hallintaan onkin sitten jo lyhyempi. ROBBO:lla seuraava askel on Arduino IDE -kieli. Toki tarvitaan oppia uudet sanat ja kielioppi, kuten kaikissa uusissa kielissä.  Onneksi monet graafisen ympäristön taidot ovat siirrettävissä kirjoitettuun ohjelmointi-kieleen suoraan.  Kielestä riippumatta ohjelmointi sisältää saman ajatuksen ongelman määrittämisestä ja ratkaisun suunnittelemisesta. Ratkaisun osat pilkotaan pieniin osiin ja edelleen järjestetään tarkoituksen mukaisella tavalla. Komentosarjaa testataan ja korjataan, kuten alkeita harjoiteltaessakin.

“Oikeanlaisella tehtävänannolla ja teknologialla pystytään edistämään monimutkaisempaa ajattelua.”

Kansalaisopistojen kanssa toimintaa pilotoidaan nyt jo pikaisella tahdilla Espoon työväenopistossa. Espoossa tarjolla on monipuolinen kattaus kursseja eri opiskelijaryhmille. Alustavasti olemme keskustelleet ikääntyneiden ja ohjelmoinnin yhdistämisestä. Seuraavat viikot näyttävät, mihin suuntaan yhteistyötä lopulta viedään. Kerromme tietenkin lopputuloksesta ja kerätyistä kokemuksista myöhemmin blogissa.

Kiitos vielä kerran kansalaisopistojen rehtoreille antoisasta aamupäivästä yhdessä ja erityiskiitos Kansalaisopistojen Liiton Jaanalle ja Viljamille kutsusta! Toivottavasti alustuksemme ja pieni workshop avasi ohjelmoinnin ja robotiikan maailmaa ja osaltaan auttaa uuden kurssitarjonnan kehittämisessä.

-Kati

 

 

Leave a Reply